CV

Kaj Hansen

Kort præsentation :

KOK - Tjener - Pædagog -  Diplomleder   Voksenunderviser   & selvlært rådgiver

CV


Kaj Hansen  født den 28. september 1954:


Præsentation

 • Erfarings- og  praktisk orienteret multimenneske med stor indsigt i gastronomi,. vin ,  et bredt pædagogisk virkefelt indenfor undervisnings-, børne- og ungdomspædagogik


Med mange års erfaring fra både det private og det offentlige erhvervsliv  besidder jeg kompetencer indenfor undervisning og aktivering indenfor børne- og ungdomsområdet. Som person har jeg  fokus på både helheder og detaljer og sætter mig grundigt ind i alle de områder jeg skal arbejde med.Erhverserfaring:


2015: På efterløn


2014: Arbejdsledig 6 ugers web - designkursus


2013:

Sygemeldt efter trafikuheld


2004 - 2012:

Selvstændig med cateringvirksomhed:

 • fremstilling af varm og kold mad og smørrebrød mv.
 • indkøb og kalkulation
 • kundebetjening og kundeservice
 • udarbejdelse af markedsføringsmateriale
 • regnskab


2009:

Pædagog ved Elmehøj, Ølsted

 • fast tilkaldevikar
 • omsorg, pleje og pædagogisk  arbejde indenfor specialeområdet
 • planlægning af aktiviteter og afvikling af disse


2001 - 2003:

Pædagogmedhjælper ved fritidshjem Dragen i Nr. Broby, Børnehaven Kaptajngården Vester Hæssinge og Trollegården i Korinth.

 • tilrettelæggelse af aktiviteter for børn
 • praktisk afvikling af dagligdagen i daginstitution - specielt fokus på: " børn og mad"
 • Forældresamtaler
 • Skriftlig dokumentation


1999 - 2000:

Uddannelsesleder på Esbjerg Tekniske Skole (levnedsmiddelafdelingen )

 • personaleledelse og personalepleje
 • MUS samtaler
 • Budgettering, økonomistyring  og regnskab for afdelingen
 • Udarbejdelse af læreplaner
 • skemalægning
 • undervisning

1994 - 1999

Uddannelseskonsulent ved køkken- hotel- og Restaurantfagenes uddannelsesekretariat

 • rejsende uddannelseskonsulent med efteruddannelse for køkken- hotel og restaurant som speciale
 • udarbejdelse af undervisningsplaner og pædagogiske vejledninger
 • kursusudvikling
 • kursusafvikling
 • korrespondence men ministerier - AMU Centre og Tekniske Skoler
 • Filmproduktion
 • Lærebogsmaterial

1984 - 1994

Ansat som faglærer og ledende lærer på Svendborg Tekniske Skoles levnesmiddelafdeling

 • undervisning af skoleperioder, unge - ældre ledige og personer med særlige behov
 • ledende lærer for efteruddannelse
 • udarbejdelse af skoleforløb og pædagogiske vejledninger
 • budgettering og økonomistyring og regnskabsaflæggelse
 • teamarbejde.


1980 - 1984

Ansat som slagter på Expo Fyb i Nyborg


1979- 1980

Ansat som ekspeditiosleder i Viktualie, delikatesser  o slagterafdeling i supermarked:

 • kundekspidition og vejledning
 • fremstilling at delikatesser og viktualie
 • færdigretter


1976  - 1978

Ansat som både kok og tjener Grand Hotel, Odense, Hotel Christiansminde, Svendborg, Hotel Tre Roser i Svendborg


Gastronomisk udnævnelse:

1998 Gorden Bleu saint Esprit 


Uddannelse:


2014 Web-dessign 6 ugers selvvalgt uddannelse


2004  Proffessionsbachelor som pædagog


1999 Erhversvledelelse  (Diplomuddannelse)


1993 Det samlede merkonomstudie i Turisme


1984  Erhvervspædagogisk læreruddannelse (voksenunderviser)


1982 Det samlede merkonomstudie markedsføring.


1975 Uddannet Kok


1973 Uddanne tjerner


1971  Realeksamen


________________________________


Efteruddannelse og kurser


1998  Supervisor i helhelhedsorienteret projektundervisning


1998  Kurser i lovtekstlæsning


1996  DATA kurser i hele Microsoft office-pakken.


1995 Ny som restauratør, personaleledelse (HORESTA-kurser)


1990 Forskellige kurser indenfor erhvervsuddannelsesreformerne voksenpædagogiske og

         marketingkurser


1990 Informatik og datakurser. (grundlæggende indenfor, tekst og talbehandling)


1889 – 1990 Faglige kokke og tjenerkurser


1988  AMU-Kurser indenfor erhvervsrengøring (til undervisningsbrug)


1987 Bogførings- og regnskabskurser


1987 Pædagogiske kurser indenfor ungdomsuddannelser, voksenpædagogik,

         helhedsorientereteret  undervisning og supervision


Sprogkundskaber

Engelsk: Højt niveau, vant til at bruge det i arbejdsmæssige sammenhænge


Tysk: Højt niveau, vant til at bruge det i arbejdsmæssige sammenhænge.


IT kundskaber:


MS Office: Indgående kendskab, bruger det som dagligt arbejdsredskab

Fremvisningsprogrammer som poiny

Web-designBrugerniveauØsterdalen 8 B

5260 Odense S

telefon 53701954